Vietnam Real Estate
Đang tải dữ liệu...


 Trang chủ | Giới thiệu | Sàn giao dịch VRnet | Thư viện pháp luật | Hỏi / Đáp | Liên hệ 
Giới thiệu
Tin tổng hợp
Tin chuyên ngành
Văn bản chỉ đạo điều hành
Hỏi đáp

Công văn 36/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng thành phố Hà Nội về việc xử lý nhà vắng chủ

Cục Quản lý Nhà & Thị trường Bất động sản   
09:25' AM - Thứ ba, 03/06/2014

Ngày 30/5, Bộ Xây dựng đã có công văn 36/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng thành phố Hà Nội về việc xử lý nhà vắng chủ như sau:

Trường hợp nhà vắng chủ mà nhà nước đã có văn bản quản lý nhưng thực tế chưa quản lý, chưa bố trí sử dụng và thuộc diện phải xác lập sở hữu toàn dân theo Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 2/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhưng người sử dụng đã phá dỡ nhà ở cũ, xây dựng nhà ở mới thì không phải ban hành quyết định xác lập sở hữu toàn dân. Ủy ban nhân thành phố Hà Nội quản lý theo quy định về quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, trường hợp đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ "Về quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước" thì thực hiện việc bán nhà ở theo quy định tại Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ.

Trường hợp nhà vắng chủ mà nhà nước đã có văn bản quản lý nhưng thực tế chưa quản lý, chưa bố trí sử dụng, người đang trực tiếp sử dụng có giấy tờ chứng minh việc mua bán, chuyển đổi hoặc tặng cho và hiện nhà đất đó không có tranh chấp về sở hữu thì nếu việc mua bán, chuyển đổi hoặc tặng cho là ngay tình theo quy định tại Thông tư số 03/2007/TT-BXD ngày 22/5/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2005 của Chính phủ thì được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tải tài liệu

Số lượt đọc:  333  -  Cập nhật lần cuối:  03/06/2014 09:25:20 AM
Bài mới:  
Bài khác:
Văn bản mới
Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận
Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất độn
Thông tư số 21/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.
Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.
Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nh
 Trang chủ | Giới thiệu | Sàn giao dịch VRnet | Thư viện pháp luật | Hỏi / Đáp | Liên hệ