Vietnam Real Estate
Đang tải dữ liệu...


 Trang chủ | Giới thiệu | Thư viện pháp luật | Hỏi / Đáp | Liên hệ 
Giới thiệu
Tin tổng hợp
Tin chuyên ngành
Văn bản chỉ đạo điều hành
Hỏi đáp

Công văn 222/BXD-QLN gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc hoạt động cho thuê lại bất động sản của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Cục Quản lý Nhà & Thị trường Bất động sản   
10:27' AM - Thứ sáu, 14/02/2014

Ngày 12/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 222/BXD-QLN gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc hoạt động cho thuê lại bất động sản của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 của Luật Kinh doanh bất động sản, hoạt động kinh doanh theo hình thức thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại không thuộc phạm vi hoạt động kinh doanh bất động sản của tổ chức và cá nhân nước ngoài.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 và Điểm b Khoản 1 Điều 18 của Luật Kinh doanh bất động sản thì: tổ chức nước ngoài được thực hiện tạo lập nhà, công trình xây dựng để kinh doanh theo hình thức đầu tư cải tạo, sửa chữa nhà, công trình xây dựng có sẵn; tuy nhiên, tổ chức, cá nhân nước ngoài phải thực hiện việc kinh doanh nhà, công trình xây dựng đã được đầu tư, tạo lập phù hợp phạm vi cho phép của pháp luật; trường hợp tổ chức nước ngoài thuê nhà, công trình xây dựng để cải tạo, sửa chữa và sau đó cho thuê lại (không trực tiếp khai thác sử dụng) không thuộc phạm vi hoạt động kinh doanh bất động sản được thực hiện theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản.

Hiện nay Bộ Xây dựng đang sửa Luật Kinh doanh bất động sản theo hướng mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh của tổ chức, cá nhân nước ngoài được thực hiện hoạt động kinh doanh thuê bất động sản để cho thuê lại. Sau khi Luật kinh doanh bất động sản sửa đổi được thông qua sẽ tạo cơ sở pháp lý cho tổ chức, cá nhân nước ngoài được thực hiện các hoạt động kịnh doanh bất động sản nêu trên.

Tải tài liệu

Số lượt đọc:  527  -  Cập nhật lần cuối:  14/02/2014 10:27:03 AM
Bài mới:  
Bài khác:
Văn bản mới
Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 30/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020
Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận
Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất độn
Thông tư số 21/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.
 Trang chủ | Giới thiệu | Thư viện pháp luật | Hỏi / Đáp | Liên hệ