Vietnam Real Estate
Đang tải dữ liệu...


 Trang chủ | Giới thiệu | Thư viện pháp luật | Hỏi / Đáp | Liên hệ 
Giới thiệu
Tin tổng hợp
Tin chuyên ngành
Văn bản chỉ đạo điều hành
Hỏi đáp
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 12.570
Tổng số thành viên: 170
Số người trực tuyến: 269
Tin tức sự kiện

Bộ Xây dựng công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý IV năm 2023 và cả năm 2023

Ngày 12/01/2024, Bộ Xây dựng đã có Thông cáo 04/TC-BXD về việc công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý IV năm 2023 và cả năm 2023.

Sở Xây dựng Thái Bình tổ chức kỳ thi sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Sáng 20/01/2024, Sở Xây dựng Thái Bình đã ủy quyền Trung tâm Nghiên cứu nhà ở và thị trường bất động sản tổ chức kỳ thi sát hạch cấp Chứng chỉ môi giới bất động sản

Bộ Xây dựng công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Quý II năm 2023

Ngày 03/8/2023, Bộ Xây dựng đã có Thông cáo số 96/TC-BXD về việc công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Quý II năm 2023.

Hoạch định chiến lược và đổi mới công cụ quản lý nhà nước về phát triển nhà ở trong quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam

Nghiên cứu này phân tích quá trình đổi mới quản lý nhà nước sử dụng hoạch định chiến lược nhà ở tại Việt Nam qua các thời kỳ và nêu lên một số tồn tại cần hoàn thiện tại Việt Nam.

Bộ Xây dựng thực hiện công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý I/2023

Bộ Xây dựng thực hiện công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý IV/2022 và trong năm 2022

Ngày 19/01/2023, Bộ Xây dựng thực hiện công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý IV/2022 và cả năm 2022

Bộ Xây dựng thực hiện công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý III năm 2022

Tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản tại tỉnh Vĩnh Phúc

Sáng 25-9, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc đã ủy quyền cho Trung tâm Nghiên cứu nhà ở và thị trường bất động sản (Cục QLN và TT BĐS – BXD) tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Các bài khác:
Tìm kiếm
Website liên kết
Văn bản mới
Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 30/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020
Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận
Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất độn
Thông tư số 21/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.
 Trang chủ | Giới thiệu | Thư viện pháp luật | Hỏi / Đáp | Liên hệ