Vietnam Real Estate
Đang tải dữ liệu...


 Trang chủ | Giới thiệu | Thư viện pháp luật | Hỏi / Đáp | Liên hệ 
Giới thiệu
Tin tổng hợp
Tin chuyên ngành
Văn bản chỉ đạo điều hành
Hỏi đáp

Công văn 2601/BXD-QLN gửi các đơn vị có liên quan về việc báo cáo việc triển khai đầu tư nhà ở sinh viên bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ

Cục Quản lý Nhà & Thị trường Bất động sản   
09:35' AM - Thứ sáu, 24/10/2014

Ngày 17/10, Bộ Xây dựng đã có công văn 2601/BXD-QLN gửi các đơn vị có liên quan về việc báo cáo việc triển khai đầu tư nhà ở sinh viên bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Chương trình phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê trong quá trình học tập được triển khai theo Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20/4/2009 của Chính phủ, Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 và Quyết định số 70/2010/QĐ-TTg ngày 05/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Việc phân bổ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đã hoàn thành cho giai đoạn 2009-2015, đáp ứng cho các dự án được Thủ tướng Chính phủ và Uỷ ban thường vụ Quốc hội phê duyệt danh mục (để hoàn thành các hạng mục đã khởi công theo Chỉ thị số 1792/CT-TTg, ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ).

Trong thời gian vừa qua, Bộ Xây dựng đã phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan triển khai thực hiện việc kiểm tra, rà soát các dự án phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên được đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Kết quả cho thấy, do một số nguyên nhân (chi phí nhân công được điều chỉnh tăng, trang thiết bị và vật tư bị trượt giá….trong giai đoạn 2009-2012), một số địa phương đã điều chỉnh lại quy mô và tổng mức đầu tư Dự án. Mặt khác, một số địa phương do thiếu nguồn vốn ngân sách để đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cũng như trang thiết bị nội thất…dẫn tới tình trạng một số dự án chưa thu hút được học sinh, sinh viên vào ở, trong khi nhu cầu nhà ở cho sinh viên theo báo cáo còn rất lớn.

Để đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề theo Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, đồng thời tránh lãng phí trong đầu tư, Bộ Xây dựng đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng, tổng hợp và báo cáo một số nội dung cụ thể sau đây:

Các dự án đã hoàn thành nhưng chưa thu hút được học sinh, sinh viên vào ở, nguyên nhân và giải pháp khắc phục;

Tình hình phân bổ, thanh quyết toán vốn đầu tư giai đoạn 2009-2015 để hoàn thành các hạng mục đã khởi công đối với các dự án trong danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ngân sách địa phương, vốn của cơ sở đào tạo và các nguồn vốn hợp pháp khác); nhu cầu cần bổ sung và khả năng cân đối của địa phương, cơ sở đào tạo...(theo Biểu mẫu đính kèm)

Báo cáo bằng văn bản và biểu mẫu xin gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 31/10/2014.

Tải tài liệu

Số lượt đọc:  396  -  Cập nhật lần cuối:  24/10/2014 09:35:16 AM
Bài mới:  
Bài khác:
Văn bản mới
Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 30/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020
Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận
Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất độn
Thông tư số 21/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.
 Trang chủ | Giới thiệu | Thư viện pháp luật | Hỏi / Đáp | Liên hệ