Vietnam Real Estate
Đang tải dữ liệu...


 Trang chủ | Giới thiệu | Thư viện pháp luật | Hỏi / Đáp | Liên hệ 
Giới thiệu
Tin tổng hợp
Tin chuyên ngành
Văn bản chỉ đạo điều hành
Hỏi đáp

Công văn 901/BXD-QLN (08/5), gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg

Cục Quản lý Nhà & Thị trường Bất động sản   
10:08' AM - Thứ hai, 12/05/2014

Bộ Xây dựng đã có công văn 901/BXD-QLN (08/5), gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Đến nay đã có 60/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt Đề án triển khai thực hiện vói tổng số hộ gia đình người có công với cách mạng được hỗ trợ là 283.040 hộ. Nhưng số liệu thống kê của Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội theo báo cáo của các địa phương năm 2012 thì tổng số hộ gia đình cần được hỗ trợ là 71.245 hộ, trong đó xây mới 49.875 căn nhà, sửa chữa 21.370 căn nhà, kinh phí ngân sách Trung ương hỗ trợ là 2.215 tỷ đồng.

Trong năm 2013, Bộ Tài chính đã tạm cấp cho các địa phương 50% kinh phí theo số liệu các địa phương đã báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội năm 2012 để các địa phương triển khai thực hiện.

Ngày 03/3/2014, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 1346/VPCP-KTN thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải về việc thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, trong đó giao Bộ Tài chính bổ sung kinh phí cho các địa phương tập trung hoàn thành dứt điểm việc hỗ trợ về nhà ở cho 71.245 hộ người có công với cách mạng theo danh sách các địa phương đã báo cáo Đoàn giám sát của UBTVQH năm 2012 và giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, thẩm tra để đảm bảo việc hỗ trợ đúng đối tượng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo thực hiện các công việc sau đây:

1. Tập trung hoàn thành hỗ trợ cho số lượng người có công với cách mạng mà các địa phương đã báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội năm 2012 (số lượng cụ thể đã được gửi kèm theo công văn số 14774/BTC-NSNN ngày 30/10/2013 của Bộ Tài chính về việc tạm cấp kinh phí hỗ trợ).

2. Rà soát số lượng đối tượng thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở trong Đề án đã được Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt, báo cáo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thẩm tra và chỉ triển khai thực hiện hỗ trợ sau khi có chủ trương của Chính phủ.

Tải tài liệu

Số lượt đọc:  544  -  Cập nhật lần cuối:  12/05/2014 10:08:44 AM
Bài mới:  
Bài khác:
Văn bản mới
Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 30/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020
Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận
Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất độn
Thông tư số 21/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.
 Trang chủ | Giới thiệu | Thư viện pháp luật | Hỏi / Đáp | Liên hệ