Vietnam Real Estate
Đang tải dữ liệu...


 Trang chủ | Giới thiệu | Thư viện pháp luật | Hỏi / Đáp | Liên hệ 
Giới thiệu
Tin tổng hợp
Tin chuyên ngành
Văn bản chỉ đạo điều hành
Hỏi đáp

Công văn 2809/BXD-QLN gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Bộ Quốc phòng; Bộ Công an về việc báo cáo tình hình triển khai và hiệu suất sử dụng nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn trái phiếu Chính phủ

Cục Quản lý Nhà & Thị trường Bất động sản   
09:49' AM - Thứ năm, 02/01/2014

Ngày 27/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 2809/BXD-QLN gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Bộ Quốc phòng; Bộ Công an về việc báo cáo tình hình triển khai và hiệu suất sử dụng nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn trái phiếu Chính phủ.

Sau 05 năm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 18/4/2009 của Chính phủ và Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê, đến nay hầu hết các dự án phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên đã hoàn thành hoặc hoàn thành theo điểm dừng kỹ thuật và đã đưa vào sử dụng. Để có cơ sở báo cáo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an có danh mục dự án nhà ở sinh viên được đầu tư bằng vốn trái phiếu Chính phủ khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng tổng hợp báo cáo theo các nội dung cụ thể sau:

1. Đối với các dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng:

Tình hình triển khai và hiệu suất sử dụng ký túc xá: Tỷ lệ giữa số sinh viên đã được bố trí vào ở tính trên tổng diện tích sàn xây dựng (m2) đã được đầu tư và đưa vào khai thác, sử dụng.

Mô hình hoạt động của đơn vị quản lý khai thác, vận hành quỹ nhà ở sinh viên sau đầu tư; việc ban hành Quy chế quản lý vận hành khai thác sử dụng nhà ở cho sinh viên. Đánh giá mô hình hoạt động của dự án trên cơ sở đối chiếu với mô hình được quy định tại Thông tư số 13/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng. Kiến nghị về mô hình quản lý phù hợp đối với địa phương, đơn vị nhằm đảm bảo khai thác, sử dụng có hiệu quả quỹ nhà ở này.

2. Đối với các dự án chưa hoàn thành toàn bộ, nhưng đã hoàn thành một phần để đưa vào sử dụng theo điểm dừng kỹ thuật:

Tình hình triển khai và hiệu suất sử dụng các khối nhà ở đã hoàn thành: Tỷ lệ giữa số sinh viên đã được bố trí vào ở tính trên tổng diện tích sàn xây dựng (m2) đã được đầu tư và đưa vào khai thác, sử dụng. Mô hình hoạt động của đơn vị quản lý khai thác, vận hành quỹ nhà ở sinh viên đối với các khối nhà đã hoàn thành.

Dự kiến kế hoạch triển khai cho các hạng mục còn lại: Số vốn đầu tư (ngân sách trung ương, địa phương), tiến độ triển khai, hình thức đầu tư....

3. Trên cơ sở báo cáo của các Bộ, ngành và địa phương, trong thời gian sắp tới, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức đoàn công tác để kiểm tra tại các dự án về hiệu suất sử dụng, mô hình quản lý sử dụng sau đầu tư, kế hoạch đầu tư đối với các dự án đã hoàn thành từng phần ...(thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau).

Báo cáo bằng văn bản và tổng hợp các số liệu theo Biểu mẫu đính kèm văn bản này gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 15/01/2014.

Tải tài liệu

Số lượt đọc:  582  -  Cập nhật lần cuối:  02/01/2014 09:49:35 AM
Bài mới:  
Bài khác:
Văn bản mới
Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 30/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020
Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận
Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất độn
Thông tư số 21/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.
 Trang chủ | Giới thiệu | Thư viện pháp luật | Hỏi / Đáp | Liên hệ