Vietnam Real Estate
Đang tải dữ liệu...


 Trang chủ | Giới thiệu | Thư viện pháp luật | Hỏi / Đáp | Liên hệ 
Giới thiệu
Tin tổng hợp
Tin chuyên ngành
Văn bản chỉ đạo điều hành
Hỏi đáp

Công văn 64/BXD-QLN gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An về hoạt động kinh doanh bất động sản theo quy định pháp luật

Cục Quản lý Nhà & Thị trường Bất động sản   
10:46' AM - Thứ tư, 20/11/2013

Ngày 07/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 64/BXD-QLN gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An về hoạt động kinh doanh bất động sản theo quy định pháp luật như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 và Khoản 1 Điều 8 của Luật Kinh doanh bất động sản, chỉ các tổ chức, cá nhân thực hiện việc bỏ vốn đầu tư tạo lập, mua, nhận chuyến nhượng, thuê, thuê mua bất động sản đế bán, chuyến nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua nhằm mục đích sinh lợi thì phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã, phải có vốn pháp định và đăng ký kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật. Các tổ chức, cá nhân xây dựng nhà xưởng đế sản xuất kinh doanh, nhưng gặp khó khăn hoặc dư thừa diện tích nhà xưởng và cho thuê các diện tích nhà xưởng này thì không phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và đăng ký kinh doanh bất động sản. Khi các tố chức, cá nhân cho thuê nhà xưởng thì phải có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ về thuế theo quy định pháp luật.đối với hoạt động cho thuê.

Theo quy định tại Điều 21 và Điều 93 của Luật Nhà ở, cá nhân đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 92 của Luật Nhà ở thì được quyền cho thuê nhà ở được tạo lập hợp pháp; pháp luật về nhà ở không có quy định về việc cá nhân cho thuê nhà ở được tạo lập hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình phải thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh ngành nghề kinh doanh bất động sản. Khi cá nhân cho thuê nhà ở thì phải có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ về thuê theo quy định pháp luật đối với hoạt động cho thuê.

Tải tài liệu

Số lượt đọc:  508  -  Cập nhật lần cuối:  20/11/2013 10:46:27 AM
Bài mới:  
Bài khác:
Văn bản mới
Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 30/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020
Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận
Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất độn
Thông tư số 21/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.
 Trang chủ | Giới thiệu | Thư viện pháp luật | Hỏi / Đáp | Liên hệ