Vietnam Real Estate
Đang tải dữ liệu...


 Trang chủ | Giới thiệu | Thư viện pháp luật | Hỏi / Đáp | Liên hệ 
Giới thiệu
Tin tổng hợp
Tin chuyên ngành
Văn bản chỉ đạo điều hành
Hỏi đáp

Công văn 55/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

Cục Quản lý Nhà & Thị trường Bất động sản   
02:22' PM - Thứ tư, 02/10/2013

Ngày 18/9, Bộ Xây dựng đã có công văn 55/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

Theo quy định tại QĐ22 thì những hộ đang ở nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng với mức độ phải phá dỡ để xây mới nhà ở hoặc phải sửa chữa khung tường và thay mới mái nhà ở mới thuộc diện được hỗ trợ. Do đó, những trường hợp nêu tại điểm 1 công văn của Sở không thuộc diện được hỗ trợ.

Đối với những trường hợp thuộc diện được hỗ trợ nhưng rà soát, tổng hợp sau khi tỉnh đã phê duyệt đề án thì Ủy ban nhân dân tỉnh có báo cáo bổ sung (danh sách, mức hỗ trợ, kinh phí hỗ trợ) gửi về Bộ Xây dựng, Bộ Tài Chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/10/2013.

Đối với những hộ người có công với cách mạng ở khu vực miền núi của tỉnh mà nhà ở phần lớn là nhà sàn, nếu nhà ở bị hư hỏng nặng phải phá dỡ để xây mới nhà ở hoặc phải sửa chữa khung tường (khung gỗ- ván che cứng) và thay mới mái nhà ở (mái lợp tôn hoặc tranh tre) thì thuộc diện được hỗ trợ theo QĐ22.

Đối với những hộ đã xây mới hoặc sửa chữa nhà ở trước khi Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách được hỗ trợ thì không thuộc diện được hỗ trợ theo QĐ22. Trường hợp đã được phê duyệt danh sách được hỗ trợ trong năm 2013 nhưng do chưa được ứng kinh phí mà nhà ở bị hư hỏng nặng cần phải sửa chữa ngay (đã tiến hành sửa chữa) thì Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản nghiệm thu (theo quy định tại Thông tư số 09/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng) để tạm ứng hoặc thanh toán khi có kinh phí hỗ trợ theo quy định.

Việc hỗ trợ về nhà ở theo QĐ22 được thực hiện tại nhà ở mà người thuộc diện được hỗ trợ hiện đang ở và có hộ khẩu trường trú tại nhà ở đó trước ngày 15/6/2013. Do đó, những trường hợp nêu tại điểm 5 công văn của Sở không thuộc diện được hỗ trợ.

Tải tài liệu

Số lượt đọc:  244  -  Cập nhật lần cuối:  02/10/2013 02:22:23 PM
Bài mới:  
Bài khác:
Văn bản mới
Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 30/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020
Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận
Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất độn
Thông tư số 21/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.
 Trang chủ | Giới thiệu | Thư viện pháp luật | Hỏi / Đáp | Liên hệ