Vietnam Real Estate
Đang tải dữ liệu...


 Trang chủ | Giới thiệu | Thư viện pháp luật | Hỏi / Đáp | Liên hệ 
Giới thiệu
Tin tổng hợp
Tin chuyên ngành
Văn bản chỉ đạo điều hành
Hỏi đáp

Công văn 54/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

Cục Quản lý Nhà & Thị trường Bất động sản   
02:20' PM - Thứ tư, 02/10/2013

Ngày 17/9, Bộ Xây dựng đã có công văn 54/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở như sau:

Thân nhân liệt sỹ được hỗ trợ theo quy định tại QĐ22 bao gồm tất cả những người là: cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con, người có công nuôi dưỡng khi liệt sỹ còn nhỏ nếu có đủ điều kiện (về cư trú và nhà ở) theo quy định tại QĐ22. Người thờ cúng liệt sỹ không thuộc diện là thân nhân liệt sỹ.

Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được hỗ trợ về nhà ở theo quy định tại QĐ22 là người được nhà nước tặng thưởng huân chương kháng chiến, huy chương kháng chiến. Những đối tượng đang hưởng theo các quyết định như công văn của sở nêu nếu chưa được nhà nước tặng thưởng huân, huy chương kháng chiến thì không thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở theo quy định tại QĐ22.

Tải tài liệu

Số lượt đọc:  258  -  Cập nhật lần cuối:  02/10/2013 02:20:24 PM
Bài mới:  
Bài khác:
Văn bản mới
Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 30/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020
Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận
Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất độn
Thông tư số 21/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.
 Trang chủ | Giới thiệu | Thư viện pháp luật | Hỏi / Đáp | Liên hệ