Vietnam Real Estate
Đang tải dữ liệu...


 Trang chủ | Giới thiệu | Thư viện pháp luật | Hỏi / Đáp | Liên hệ 
Giới thiệu
Tin tổng hợp
Tin chuyên ngành
Văn bản chỉ đạo điều hành
Hỏi đáp

Công văn 1861/BXD-QLN hướng dẫn Công ty cổ phần đầu tư & thương mại Thủ đô nộp tiền sử dụng đất đối với dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội

Cục Quản lý Nhà & Thị trường Bất động sản   
10:07' AM - Thứ tư, 11/09/2013

Ngày 09/9, Bộ Xây dựng đã có công văn 1861/BXD-QLN hướng dẫn Công ty cổ phần đầu tư & thương mại Thủ đô nộp tiền sử dụng đất đối với dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội như sau:

Công ty cổ phần đầu tư & thương mại Thủ đô được Uỷ ban nhân dân (UBND) Thành phố Hà Nội giao là Chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp tại ô đất B4-CT1 và B5-CT2 tại xã Đông Ngạc - huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Dự án đã được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư tại văn bản 3773/UBND-QHXDGT ngày 21/5/2012, văn bản số 4579/UBND-QHXDGT ngày 25/3/2013 và được giao đất tại Quyết định số 4502/QĐ-UBND ngày 26/7/2013 để triển khai thực hiện dự án.

Theo quy định của pháp luật về nhà ở thì Chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội được xây dựng bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội đã được phê duyệt (khoản 1 Điều 34 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn luật Nhà ở).

Tại các chung cư, khu chung cư dành cho người có thu nhập thấp ngoài phần diện tích dành cho các căn hộ, nên có một phần diện tích sàn để dùng cho mục đích thương mại, dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu trong cuộc sống của người dân. Phần diện tích dành cho thương mại, dịch vụ này còn đóng góp một phần kinh phí để bù đắp cho chi phí quản lý vận hành nếu được khai thác tốt. Tuy nhiên, trong tổng diện tích sàn nhà ở của một chung cư hoặc toàn bộ khu chung cư nhà ở xã hội, chủ đầu tư được phép dành một phần diện tích tối đa là 10% (không bao gồm diện tích dùng để xe máy, xe đạp) để dùng cho mục đích thương mại, dịch vụ. Trường hợp diện tích dành cho thương mại, dịch vụ vượt tỷ lệ trên thì chủ đầu tư phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích sàn vượt tỷ lệ này.

Tải tài liệu

Số lượt đọc:  289  -  Cập nhật lần cuối:  11/09/2013 10:07:23 AM
Bài mới:  
Bài khác:
Văn bản mới
Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 30/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020
Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận
Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất độn
Thông tư số 21/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.
 Trang chủ | Giới thiệu | Thư viện pháp luật | Hỏi / Đáp | Liên hệ