Vietnam Real Estate
Đang tải dữ liệu...


 Trang chủ | Giới thiệu | Thư viện pháp luật | Hỏi / Đáp | Liên hệ 
Giới thiệu
Tin tổng hợp
Tin chuyên ngành
Văn bản chỉ đạo điều hành
Hỏi đáp

Công văn 1689/BXD-QLN gửi Công ty cổ phần Tổ chức Nhà Quốc Gia về việc đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội tại thành phố Hà Nội

Cục Quản lý Nhà & Thị trường Bất động sản   
10:37' AM - Thứ sáu, 30/08/2013

Ngày 13/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 1689/BXD-QLN gửi Công ty cổ phần Tổ chức Nhà Quốc Gia về việc đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội tại thành phố Hà Nội như sau:

Trong năm 2012, Bộ Xây dựng đã ký kết chương trình phối hợp hành động với Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030. Trong đó, nội dung quan trọng của chương trình phối hợp này là tập trung đẩy mạnh công tác phát triển nhà ở, đặc biệt là đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu về nhà ở của người dân.
Ngày 07/01/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Trong đó, giải pháp quan trọng trong việc tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản là khuyến khích chuyển đổi và điều chỉnh các dự án cho phù hợp với điều kiện thị trường. Nhằm đẩy mạnh việc phát triển nhà ở xã hội, ngày 08/3/2013, Bộ Xây dựng đã có Thông tư số 02/2013/TT-BXD hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ; ngày 18/3/2013, Bộ Xây dựng đã tổ chức họp với UBND thành phố Hà Nội để bàn các giải pháp phối hợp thực hiện. Ngày 25/3/2013, UBND thành phố Hà Nội đã thành lập Tổ công tác do Phó Chủ tịch thành phố và Thứ trưởng Bộ Xây dựng phụ trách, thường trực giải quyết nhanh các thủ tục cho doanh nghiệp, trong đó, cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm là Sở Xây dựng thành phố Hà Nội.

Bộ Xây dựng hoan nghênh và ủng hộ Công ty đã chủ động tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nghiên cứu thực hiện chuyển đổi dự án theo đúng chủ trương, quy định nêu trên. Đề nghị Công ty cổ phần Tổ chức Nhà Quốc Gia liên hệ trực tiếp với Sở Xây dựng thành phố Hà Nội để được hướng dẫn các thủ tục cần thiết. Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi để Công ty triển khai thực hiện các dự án tại thành phố Hà Nội.

Tải tài liệu

Số lượt đọc:  251  -  Cập nhật lần cuối:  30/08/2013 10:37:36 AM
Bài mới:  
Bài khác:
Văn bản mới
Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 30/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020
Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận
Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất độn
Thông tư số 21/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.
 Trang chủ | Giới thiệu | Thư viện pháp luật | Hỏi / Đáp | Liên hệ