Vietnam Real Estate
Đang tải dữ liệu...


 Trang chủ | Giới thiệu | Thư viện pháp luật | Hỏi / Đáp | Liên hệ 
Giới thiệu
Tin tổng hợp
Tin chuyên ngành
Văn bản chỉ đạo điều hành
Hỏi đáp

Công văn 1414/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhà ở xã hội theo Nghị quyết số 02/NQ-CP

Cục Quản lý Nhà & Thị trường Bất động sản   
10:42' AM - Thứ hai, 22/07/2013

Ngày 11/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 1414/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhà ở xã hội theo Nghị quyết số 02/NQ-CP.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 02/2013/TT-BXD ngày 8/3/2013 hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ, Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15/05/2013 hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/05/2013 quy định về việc cho vay hỗ trợ nhà ở (trong gói hỗ trợ 30.000 tỷ).

Thực hiện các chủ trương, quy định nêu trên đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị, các dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân khu công nghiệp và dự án chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội trên địa bàn. (Theo Biểu mẫu đính kèm).

Báo cáo đề nghị gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 25/7/2013.

Tải tài liệu

Số lượt đọc:  182  -  Cập nhật lần cuối:  22/07/2013 10:42:18 AM
Bài mới:  
Bài khác:
Văn bản mới
Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 30/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020
Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận
Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất độn
Thông tư số 21/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.
 Trang chủ | Giới thiệu | Thư viện pháp luật | Hỏi / Đáp | Liên hệ