Vietnam Real Estate
Đang tải dữ liệu...


 Trang chủ | Giới thiệu | Thư viện pháp luật | Hỏi / Đáp | Liên hệ 
Giới thiệu
Tin tổng hợp
Tin chuyên ngành
Văn bản chỉ đạo điều hành
Hỏi đáp

Công văn 1316/BXD-QLN gửi Công ty TNHH Cát Tường về việc triển khai thực hiện dự án nhà ở chung cư cho người thu nhập thấp tại phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh

Cục Quản lý Nhà & Thị trường Bất động sản   
10:53' AM - Thứ sáu, 05/07/2013

Ngày 02/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 1316/BXD-QLN gửi Công ty TNHH Cát Tường về việc triển khai thực hiện dự án nhà ở chung cư cho người thu nhập thấp tại phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh như sau:

1. Về xác nhận hộ khẩu: Theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 36/2009/TT-BXD ngày 16/11/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị thì các trường hợp có nhu cầu mua và thuê mua nhà ở thu nhập thấp phải có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú (thời gian tạm trú và đóng bảo hiểm xã hội từ 01 năm trở lên) tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có dự án. Trường hợp đối tượng thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, nếu chưa có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn thì phải có xác nhận của đơn vị nơi người đó đang công tác về chức vụ, thời gian công tác, thực trạng về nhà ở. Như vậy, các trường hợp có hộ khẩu ở các huyện của tỉnh Bắc Ninh vẫn được mua nhà ở thu nhập thấp trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.

2. Về xác nhận điều kiện thực trạng về nhà ở: Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 36/2009/TT-BXD thì đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp phải thuộc diện chưa có nhà ở hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân của hộ gia đình thấp hơn 5m2 sử dụng/người. Việc xác nhận điều kiện thực trạng nhà ở được tính bình quân theo hộ gia đình. Do vậy, các trường hợp có khó khăn về nhà ở nhưng vẫn ở chung và đăng ký hộ khẩu cùng với bố, mẹ thì sẽ thực hiện xác nhận trên cơ sở hộ khẩu chung mà không được xem xét như một hộ riêng nếu như chưa thực hiện tách hộ.

3. Về xác nhận thu nhập: Theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 71/2010/NĐ-CP thì các đối tượng thuộc diện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội phải có mức thu nhập bình quân hàng tháng không thuộc diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Theo quy định của Luật số 26/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân 2012 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2013) thì mức giảm trừ khi tính thuế đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm), với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.

Theo đó, các thành viên trong độ tuổi lao động thuộc hộ gia đình phải có xác nhận về mức thu nhập của cơ quan, đơn vị nơi công tác; đối với trường hợp lao động tự do phải tự kê khai, chứng minh thu nhập thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, không phải xác nhận của UBND phường về thu nhập.

4. Về việc huy động tiền ứng trước của khách hàng:

Theo quy định hiện hành của pháp luật về nhà ở và quy định tại mục 3a Điều 7 của Thông tư số 36/2009/TT-BXD thì đối với nhà ở thu nhập thấp để bán, chủ đầu tư dự án được phép huy động tiền ứng trước của khách hàng khi đã có thiết kế được phê duyệt và xây dựng xong phần móng.

Việc huy động vốn có thể tạm tính trên cơ sở thiết kế, dự toán của công trình đã được thẩm định và được thực hiện làm nhiều lần cho đến khi công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng; Tổng số tiền huy động trước khi bàn giao nhà ở không được vượt quá 70% giá trị nhà ở tạm tính. Sau khi giá bán nhà được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định, giá trị thanh toán được tính theo giá bán chính thức.

Trước khi thực hiện huy động vốn, chủ đầu tư phải thực hiện theo đúng trình tự thủ tục về việc tập hợp hồ sơ đăng ký, lựa chọn đối tượng, đảm bảo việc huy động vốn đúng đối tượng, điều kiện và theo thứ tự ưu tiên quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư số 36/2009/TT-BXD ngày 16/11/2009 và khoản 4 Điều 14 Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng.

Tải tài liệu

Số lượt đọc:  299  -  Cập nhật lần cuối:  05/07/2013 10:53:54 AM
Bài mới:  
Bài khác:
Văn bản mới
Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 30/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020
Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận
Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất độn
Thông tư số 21/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.
 Trang chủ | Giới thiệu | Thư viện pháp luật | Hỏi / Đáp | Liên hệ