Vietnam Real Estate
Đang tải dữ liệu...


 Trang chủ | Giới thiệu | Thư viện pháp luật | Hỏi / Đáp | Liên hệ 
Giới thiệu
Tin tổng hợp
Tin chuyên ngành
Văn bản chỉ đạo điều hành
Hỏi đáp

Báo cáo tình hình quản lý nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Theo chinhphu.vn   
09:48' AM - Thứ ba, 20/05/2014

Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thống kê, báo cáo tình hình quản lý nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước, gửi về Bộ Xây dựng chậm nhất trước ngày 30/5/2014.

Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2013/NĐ-CP quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, trong đó có nội dung về bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Tại Nghị định này, Chính phủ đã quy định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà ở trong việc theo dõi, báo cáo tình hình quản lý đối với loại nhà ở này.

Để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thống kê, báo cáo một số nội dung. Cụ thể, về số liệu nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước, các địa phương báo cáo tổng số nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn; trong đó có số lượng nhà ở đã bán theo Nghị định số 61/CP ngày 05/4/1994 và Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ và số lượng nhà ở còn lại chưa bán với diện tích sử dụng tương ứng (m²).

Bên cạnh đó, các cơ quan báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất, kiến nghị.

Số liệu báo cáo được tính đến hết quý I/2014.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Sở Xây dựng khẩn trương thống kê, báo cáo số liệu nhà ở theo yêu cầu nêu trên và gửi về Bộ Xây dựng chậm nhất trước ngày 30/5/2014.

Số lượt đọc:  518  -  Cập nhật lần cuối:  20/05/2014 09:50:15 AM
Bài mới:  
Bài khác:
Văn bản mới
Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 30/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020
Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận
Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất độn
Thông tư số 21/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.
 Trang chủ | Giới thiệu | Thư viện pháp luật | Hỏi / Đáp | Liên hệ