Vietnam Real Estate
Đang tải dữ liệu...


 Trang chủ | Giới thiệu | Thư viện pháp luật | Hỏi / Đáp | Liên hệ 
Giới thiệu
Tin tổng hợp
Tin chuyên ngành
Văn bản chỉ đạo điều hành
Hỏi đáp

Phú Thọ: Hơn 300 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở cho người có công

Theo Chinhphu.vn   
11:28' AM - Thứ tư, 23/10/2013

UBND tỉnh Phú Thọ vừa phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Theo Đề án, trong năm 2013, toàn tỉnh phấn đấu hỗ trợ xong 3.133 hộ gia đình người có công với cách mạng về nhà ở.

Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng là một chính sách lớn, có ý nghĩa xã hội quan trọng, hướng đến mục tiêu giải quyết cơ bản tình trạng hộ chính sách đang gặp khó khăn về nhà ở, nhằm giúp các gia đình chính sách từng bước cải thiện, nâng mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân tại địa phương.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ còn khoảng trên 10.000 hộ gia đình có công với cách mạng là đối tượng có nhu cầu về nhà ở cần được hỗ trợ để sửa chữa, xây dựng mới.

Để từng bước cải thiện tình trạng đó, UBND tỉnh Phú Thọ đã phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Theo Đề án, trong năm 2013, toàn tỉnh phấn đấu hỗ trợ xong 3.133 hộ gia đình người có công với cách mạng về nhà ở.

Trong năm 2014, tỉnh Phú Thọ tiếp tục hỗ trợ cho khoảng 7.142 hộ với mức hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ đối với trường hợp phải phá dỡ để xây dựng mới, 20 triệu đồng/hộ đối với trường hợp phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở. Tổng kinh phí để thực hiện Đề án là 304,43 tỷ đồng.

Triển khai thực hiện Đề án, UBND tỉnh Phú Thọ giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng Đề án hỗ trợ, trình UBND tỉnh phê duyệt; kiểm tra, giám sát, đôn đốc chỉ đạo thực hiện Đề án; thiết kế mẫu nhà ở phù hợp phong tục tập quán của các vùng miền, kèm theo dự toán kinh phí, dự trù vật liệu để phổ biến, giới thiệu cho các hộ gia đình tham khảo, lựa chọn.

UBND cấp huyện và xã thành lập Ban chỉ đạo theo từng cấp để tổ chức thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng; chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện rà soát, lập danh sách các hộ gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn, tổ chức triển khai thực hiện Đề án.

UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu UBND cấp xã hướng dẫn các đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ nhà ở làm đơn đề nghị được hỗ trợ; tổ chức rà soát, lập danh sách các hộ gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn; niêm yết công khai danh sách, mức hỗ trợ; chỉ đạo, giám sát các hộ gia đình sử dụng tiền hỗ trợ về nhà ở đúng mục đích, đảm bảo chất lượng nhà ở xây dựng mới hoặc sửa chữa theo quy định.

Đồng thời lập hồ sơ hoàn công cho từng hộ gia đình được hỗ trợ nhà ở; tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ; thực hiện tạm ứng lần đầu hoặc thanh toán kinh phí hỗ trợ cho các hộ gia đình; tổng hợp, báo cáo UBND cấp huyện về kết quả thực hiện.

Số lượt đọc:  270  -  Cập nhật lần cuối:  23/10/2013 11:28:14 AM
Bài mới:  
Bài khác:
Văn bản mới
Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 30/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020
Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận
Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất độn
Thông tư số 21/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.
 Trang chủ | Giới thiệu | Thư viện pháp luật | Hỏi / Đáp | Liên hệ