Vietnam Real Estate
Đang tải dữ liệu...


 Trang chủ | Giới thiệu | Sàn giao dịch VRnet | Thư viện pháp luật | Hỏi / Đáp | Liên hệ 
Giới thiệu
Tin tổng hợp
Tin chuyên ngành
Văn bản chỉ đạo điều hành
Hỏi đáp

Thông tư số 11/2013/TT-BXD ngày 31/07/2013 của Bộ Xây dựng Quy định chế độ báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản.

   
11:35' AM - Thứ năm, 09/04/2015

Ngày 31/7/2013, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 11/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013 quy định chế độ báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2013).


Bộ Xây dựng đề nghị các Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ đầu tư các dự án bất động sản, Các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm cung cấp thông tin, số liệu cho cơ quan đầu mối thực hiện các quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-BXD.


Báo cáo gửi về Bộ Xây dựng theo đường công văn đến Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng, số 37 Lê Đại Hành - Hà Nội, (đồng thời gửi về địa chỉ email: cucquanlynha@moc.gov.vn ).

Tải tài liệu

Số lượt đọc:  249  -  Cập nhật lần cuối:  09/04/2015 11:54:29 AM
Bài mới:  
Bài khác:
Văn bản mới
Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận
Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất độn
Thông tư số 21/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.
Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.
Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nh
 Trang chủ | Giới thiệu | Sàn giao dịch VRnet | Thư viện pháp luật | Hỏi / Đáp | Liên hệ