Vietnam Real Estate
Đang tải dữ liệu...


 Trang chủ | Giới thiệu | Sàn giao dịch VRnet | Thư viện pháp luật | Hỏi / Đáp | Liên hệ 
Giới thiệu
Tin tổng hợp
Tin chuyên ngành
Văn bản chỉ đạo điều hành
Hỏi đáp

Công văn 556/BXD-KHTC gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

   
08:29' AM - Thứ hai, 06/04/2015

Ngày 20/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 556/BXD-KHTC gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện báo cáo chính thức năm 2014.

Thực hiện Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 về việc quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng, Bộ Xây dựng yêu cầu Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội và Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các công việc sau:

1. Theo quy định tại thông tư nêu trên, các đơn vị phải gửi báo cáo chính thức năm 2014 về Bộ Xây dựng chậm nhất vào ngày 15/3/2015. Tuy nhiên, cho đến nay, nhiều đơn vị vẫn chưa gửi báo cáo về Bộ. Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc và gửi gấp báo cáo về Bộ đầy đủ các biểu và các chỉ tiêu theo quy định.

(Lưu ý: Đối với những biểu mẫu trên địa bàn tỉnh không có hoạt động, ghi rõ trong công văn gửi Bộ các biểu không phải thực hiện; Đối với biểu số 10/BCĐP, đề nghị các Sở báo cáo thống nhất đơn vị tính tấn/ngày đối với các chỉ tiêu về tổng lượng chất thải rắn thông thường số thứ tự chỉ tiêu 8.1, 8.2, 8.3 ).

2. Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiến hành đi kiểm tra việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng ở một số tỉnh thực hiện còn chưa nghiêm túc và gặp nhiều khó khăn trong việc tổng hợp báo cáo. Do đó, đề nghị các địa phương đánh giá các thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp khi thực hiện chế độ báo cáo.

Báo cáo gửi về Bộ Xây dựng theo đường công văn (đồng thời gửi về địa chỉ email: baocaotk@moc.gov.vn hoặc theo số fax: (04)39.742.066). Trong quá trình thực hiện có vấn đề vướng mắc xin liên lạc với đồng chí Hoàng Thị Đức Hạnh (Vụ Kế hoạch Tài chính- Bộ Xây dựng) theo số điện thoại 0943.626.288./.

Tải tài liệu

Số lượt đọc:  369  -  Cập nhật lần cuối:  06/04/2015 08:30:05 AM
Bài mới:  
Văn bản mới
Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận
Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất độn
Thông tư số 21/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.
Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.
Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nh
 Trang chủ | Giới thiệu | Sàn giao dịch VRnet | Thư viện pháp luật | Hỏi / Đáp | Liên hệ