Vietnam Real Estate
Đang tải dữ liệu...


 Trang chủ | Giới thiệu | Thư viện pháp luật | Hỏi / Đáp | Liên hệ 
Giới thiệu
Tin tổng hợp
Tin chuyên ngành
Văn bản chỉ đạo điều hành
Hỏi đáp
Trang chủ  >  Hỏi đáp

Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp trái pháp luật

Nhân dân   
04:37' PM - Thứ sáu, 20/07/2007
ND - Hỏi: Trong trường hợp nào thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trái pháp luật bị thu hồi?

Trả lời: Nghị định số 84/2007/NÐ-CP ngày 25-5-2007 của Chính phủ quy định việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trái pháp luật trong những trường hợp sau:

1- Trường hợp có văn bản của cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra kết luận là Giấy chứng nhận đã cấp trái với quy định của pháp luật thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm xem xét, nếu kết luận đó là đúng thì ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp.

2- Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận tự kiểm tra và phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp là trái pháp luật thì có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới cơ quan thanh tra cùng cấp để thẩm tra; Thanh tra cấp huyện có trách nhiệm thẩm tra đối với Giấy chứng nhận do UBND cấp huyện cấp, Thanh tra cấp tỉnh có trách nhiệm thẩm tra đối với Giấy chứng nhận do UBND cấp tỉnh hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp.

Nếu qua thẩm tra có kết luận là Giấy chứng nhận cấp trái pháp luật thì cơ quan nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp.

3- Trường hợp tổ chức, công dân phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp trái pháp luật thì gửi kiến nghị, phát hiện đến cơ quan nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận. Cơ quan nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm xem xét, giải quyết theo quy định.

4- Việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp đối với các trường hợp không thuộc quy định tại khoản 2 Ðiều 42 Nghị định số 181/2004/NÐ-CP, các khoản 1, 2 và 3 Ðiều này chỉ được thực hiện khi có bản án hoặc quyết định của TAND đã có hiệu lực thi hành.
Số lượt đọc:  2520  -  Cập nhật lần cuối:  20/07/2007 04:37:14 PM
Bài đã đăng:
Gửi Câu Hỏi
 Trang chủ | Giới thiệu | Thư viện pháp luật | Hỏi / Đáp | Liên hệ