Vietnam Real Estate
Đang tải dữ liệu...

Bộ Xây dựng thực hiện công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý II năm 2021

  26/08/2021 09:22:34 AM 
Ngày 2/8/2021, Bộ Xây dựng thực hiện công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý II năm 2021.