Vietnam Real Estate
Đang tải dữ liệu...

Rà soát tổng hợp, báo cáo tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội

  29/06/2015 10:01:18 AM 

Ngày 15/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 1308/BXD-QLN gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc rà soát tổng hợp, báo cáo tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội.

Thời gian vừa qua, các địa phương đã tích cực tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, do đó đã thu được những kết quả rất đáng khích lệ. Nhiều dự án phát triển nhà ở xã hội, dự án chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang thành nhà ở xã hội đã được khởi công và nhanh chóng được hoàn thành, đáp ứng một phần nhu cầu rất lớn của các hộ gia đình, cá nhân có khó khăn về nhà ở. Để đạt được những kết quả như trên, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đặc biệt là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương trọng điểm đã rất quyết liệt trong công tác chỉ đạo, trực tiếp tháo gỡ khó khăn, giảm thiểu các thủ tục hành chính nhằm đẩy mạnh việc triển khai thực hiện chương trình phát triển nhà ở xã hội cho các đối tượng gặp khó khăn về nhà ở.

Ngày 30/4/2015, Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2015 đã ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP, trong đó Chính phủ giao Bộ Xây dựng rà soát, đánh giá tình hình thực hiện chính sách nhà ở xã hội, đề xuất các giải pháp tổng thể để triển khai có hiệu quả. Để triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan có chức năng thực hiện rà soát, báo cáo một số nội dung sau:

1. Số lượng, tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội, các dự án nhà ở thương mại chuyển đổi sang thành nhà ở xã hội đã và đang được triển khai trên địa bàn (bao gồm dự án nhà ở cho các đối tượng có thu nhập thấp, dự án nhà ở cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, nhà ở cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề).

2. Rà soát, đề xuất việc xử lý đối với các dự án nhà ở xã hội, các dự án nhà ở thương mại đã được phép chuyển đổi trên địa bàn nhưng chậm triển khai.

3. Những khó khăn, vướng mắc và các giải pháp khắc phục nhằm đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các dự án nhà ở xã hội, các dự án nhà ở thương mại được phép chuyển đổi sang nhà ở xã hội.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tổng hợp (theo Biểu mẫu đính kèm văn bản này), lập báo cáo bằng văn bản gửi Bộ Xây dựng trước ngày 30/6/2015.

Tải tài liệu: Công văn; Biểu mẫu