Vietnam Real Estate
Đang tải dữ liệu...

Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

  30/03/2015 03:21:25 PM 

Để hoàn chỉnh dự thảo Nghị định trước khi trình Chính phủ ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp và Bạn đọc trong, ngoài nước tham gia góp ý kiến cho dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc tham gia góp ý kiến bằng cách Bấm vào mục Lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để tham gia góp ý kiến cho Bản dự thảo.

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư ttth@moc.gov.vn và gửi bằng văn bản về Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản - Bộ Xây dựng - 37 Lê Đại Hành - Hà Nội trước ngày 12/04/2015.

Toàn văn Dự thảo Quí cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc tải về tại tệp đính kèm.

Tài liệu