Vietnam Real Estate
Đang tải dữ liệu...

Công văn 54/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

  02/10/2013 02:20:24 PM 

Ngày 17/9, Bộ Xây dựng đã có công văn 54/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở như sau:

Thân nhân liệt sỹ được hỗ trợ theo quy định tại QĐ22 bao gồm tất cả những người là: cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con, người có công nuôi dưỡng khi liệt sỹ còn nhỏ nếu có đủ điều kiện (về cư trú và nhà ở) theo quy định tại QĐ22. Người thờ cúng liệt sỹ không thuộc diện là thân nhân liệt sỹ.

Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được hỗ trợ về nhà ở theo quy định tại QĐ22 là người được nhà nước tặng thưởng huân chương kháng chiến, huy chương kháng chiến. Những đối tượng đang hưởng theo các quyết định như công văn của sở nêu nếu chưa được nhà nước tặng thưởng huân, huy chương kháng chiến thì không thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở theo quy định tại QĐ22.

Tải tài liệu