Vietnam Real Estate
Đang tải dữ liệu...

Công văn 2586/BXD-QLN về việc báo cáo số hộ nghèo đang cư trú tại khu vực thường xuyên có bão cần hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, chống bão

  09/12/2013 10:12:28 AM 

Ngày 04/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 2586/BXD-QLN về việc báo cáo số hộ nghèo đang cư trú tại khu vực thường xuyên có bão cần hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, chống bão.

Thời gian qua, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở đảm bảo an toàn, ổn định, phòng chống tác động xấu của thiên tai; đặc biệt là việc triển khai thực hiện đạt kết quả tốt và hiệu quả cao các chính sách hỗ trợ nhà ở như: chính sách hỗ trợ các hộ dân vùng ngập lũ và sạt lở vùng đồng bằng sông Cửu Long mua nền nhà và nhà ở trong các cụm, tuyến dân cư; chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tại khu vực nông thôn theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 và chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng các công trình phòng tránh lũ, lụt tại một số địa phương bị ảnh hưởng nặng của lũ, lụt khu vực miền Trung theo Quyết định 716/QĐ-TTg ngày 14/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, những năm gần đây bão mạnh xuất hiện ngày càng nhiều và thường xuyên đổ bộ vào nước ta, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, đặc biệt là gây thiệt hại về nhà ở làm ảnh hường đến cuộc sống của người dân. Để giải quyết một cách cơ bản vấn đề nhà ở cho người dân mà trước hết là nhà ở cho các hộ nghèo, đảm bảo an toàn, có khả năng phòng, chống bão, lụt, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu, xây dựng Đề án hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở ứng phó với bão, lụt. Kết quả nghiên cứu của Đề án sẽ là cơ sở để Bộ Xây dựng đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành.

Để giúp cho việc nghiên cứu, xây dựng Đề án đảm bảo chất lượng và có tính khả thi, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện một số việc sau đây:

1. Thống kê số hộ nghèo đang cư trú tại khu vực nông thôn trên địa bàn cần hỗ trợ xây dựng nhà ở ứng phó với bão, lụt (theo mẫu biểu tại Phụ lục kèm theo). Đề xuất giải pháp kỹ thuật xây dựng nhà ở ứng phó với bão, lụt và giải pháp hỗ trợ phù hợp với thực tế.

2. Phối hợp với Bộ Xây dựng thực hiện khảo sát thực trạng nhà ở của người dân và thực trạng bão, lụt trên địa bàn; đồng thời tìm hiểu kinh nghiệm, biện pháp phòng chống, giảm nhẹ thiên tai bão, lụt đối với nhà ở của người dân (địa phương sẽ tiến hành khảo sát và thời gian khảo sát cụ thể sẽ có thông báo sau).

Báo cáo gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 15/01/2014.

Tải tài liệu