Vietnam Real Estate
Đang tải dữ liệu...

Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

  23/02/2016 09:26:58 AM 
Tải tài liệu