Vietnam Real Estate
Đang tải dữ liệu...

TP Hồ Chí Minh kiến nghị biện pháp để phát triển NƠXH

Mai Thanh  25/09/2018 09:41:17 AM 

- Căn cứ vào Chính sách phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp thì hiện nay TP Hồ Chí Minh chưa đáp chưa đáp ứng được nhu cầu này.


Nhu cầu về nhà ở xã hội tại TP Hồ Chí Minh vẫn rất cao và cần những chính sách hỗ trợ để tháo gỡ khó khăn.

Trong báo cáo của UBND TP Hồ Chí Minh đã kiến nghị Trung ương: Ưu tiên sử dụng các quỹ đất Nhà nước trực tiếp quản lý do các doanh nghiệp đang sử dụng làm nhà xưởng thuộc diện phải di dời vào các KCN; quỹ đất do các cơ quan Nhà nước đang quản lý thuộc sở hữu Nhà nước thuộc diện sắp xếp lại để đầu tư xây dựng NƠXH; phân bổ nguồn vốn ngân sách thu được từ các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị mới thực hiện nghĩa vụ NƠXH theo hình thức nộp bằng tiền, để đầu tư xây dựng các dự án NƠXH sử dụng vốn ngân sách, bổ sung cho Quỹ phát triển nhà ở TP để đầu tư phát triển NƠXH trên địa bàn TP và giải quyết cho các hộ gia đình chính sách vay mua NƠXH ; bố trí nguồn vốn từ ngân sách để Ngân hàng Nhà nước triển khai việc cấp bù lãi suất nhằm thực hiện sớm chính sách NƠXH, triển khai thực hiện cho vay ưu đãi và chính sách tiết kiệm NƠXH, tạo thêm nguồn vốn thực hiện chương trình NƠXH và đảm bảo công bằng cho các đối tượng thụ hưởng NƠXH. Đồng thời, việc triển khai các cơ chế chính sách về phát triển, quản lý NƠXH của Trung ương cần có các chính sách, quy định, biện pháp, kiểm soát chặt chẽ các ngân hàng thương mại, các tổ chức cá nhân không được sử dụng nguồn vốn này sai mục đích.

UBND TP cũng kiến nghị: Hoàn thiện, bổ sung các cơ chế, chính sách về tín dụng, thuế, thủ tục đầu tư... để khuyến khích doanh nghiệp xây dựng NƠXH cho thuê, nhà ở thương mại giá thấp phù hợp với yêu cầu sinh sống của công nhân khu công nghiệp, người có thu nhập thấp ở đô thị...