Vietnam Real Estate
Đang tải dữ liệu...

Bộ Xây dựng thực hiện công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý II năm 2022

  04/08/2022 11:10:51 AM 
Ngày 28/7/2022, Bộ Xây dựng thực hiện công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý II năm 2022.