Vietnam Real Estate
Đang tải dữ liệu...

Danh sách cán bộ Trung tâm Nghiên cứu nhà ở và thị trường bất động sản

  17/08/2015 09:16:03 AM 

STT

HỌ VÀ TÊN

Vị trí

1

Nguyễn Anh Tú

Giám đốc

2

Lương Hải Tiến

Phó Giám đốc

3

Đặng Hữu Tiến

Bộ phận Hành chính - tổng hợp

4

Vũ Ngọc Khánh

Trưởng BP Phát triển nhà và thị trường bất động sản

5

Vũ Bình Khoa

Bộ phận Phát triển nhà và thị trường bất động sản

6

Nguyễn Thị Liễu

Trưởng BP Đào tạo - Chuyển giao công nghệ

7

Trần Thị Ngọc Bích

Phó trưởng BP Hành chính - Tổng hợp

8

Lê Thị Vân Trang

Bộ phận Đào tạo - Chuyển giao công nghệ

9

Lê Thị Huyền Trang

Phó trưởng BP Phát triển nhà và thị trường bất động sản

10

Vũ Thị Thủy

Phó trưởng BP Đào tạo - Chuyển giao công nghệ

11

Lưu Thị Hà Chi

Trưởng BP Hành chính - Tổng hợp

12

Trần Thị Hải

Bộ phận Tư vấn - Nghiên cứu

13

Trần Thị Hồng Vân

Bộ phận Đào tạo - Chuyển giao công nghệ

14

Trần Thanh Tùng

Bộ phận Tư vấn - Nghiên cứu

15

Hà Thị Minh Hiền

Bộ phận Hành chính- tổng hợp

16

Nguyễn Thanh Bảo

Bộ phận Phát triển nhà và thị trường bất động sản

17

Đầu Vũ Thái

Bộ phận Tư vấn - Nghiên cứu